Zmiany dla pracodawców od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany dla pracodawców Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju jako pakiet deregulacyjny, również w obszarze prawa pracy. Nowelizacja przewiduje złagodzenie obowiązków z...

Od 1 września umowa na piśmie, przed podjęciem pracy

Obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy wprowadził do kodeksu pracy Sejm, przyjmując rządowy projekt nowelizacji. Zmiana ma wejść w życie 1 września 2016 r. Do tej pory, zgodnie z kodeksem pracy, umowę...

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Pracownica była na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim, następnie na urlopach związanych rodzicielstwem, a bezpośrednio po nich na urlopie wychowawczym, podczas którego rozwiązała stosunek pracy. Pracownica nie wykorzystała kilku dni urlopu za 2012 r. i za następne...

Kiedy przysługuje 500 zł na pierwsze dziecko?

Kiedy przysługuje 500 zł na pierwsze dziecko?

Wprowadzone od 1 kwietnia br. świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko po spełnieniu określonego przez ustawodawcę kryterium dochodowego. Dlatego też ubiegając się o to świadczenie należy m.in. udokumentować dochody rodziny w rozumieniu...