Księgowość

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę księgową, w skład, której wchodzi:

w zakresie księgowości:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów (dla ryczałtowców),
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT,
 • wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, wraz z dostarczaniem ich do odpowiednich urzędów,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywanie Zakładowych Plantów Kont,
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym i ZUS w zakresie naszego umocowania,
 • udzielanie porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych,
 • inne

w zakresie ZUS:

 • sporządzanie listy płac,
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej,
 • drukowanie przelewów na składki ZUS,

w zakresie kadr:

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników,
 • prowadzenie  dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS)

Istnieje możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie.

 

CENNIK:

Ceny usług ustalane są indywidualnie i zależą od specyfiki kontrahenta i nakładu pracy.

Wyszczególnione w umowie czynności wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi.

Zmiany dla pracodawców od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany dla pracodawców Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju jako pakiet deregulacyjny, również w obszarze prawa pracy. Nowelizacja przewiduje złagodzenie obowiązków z...

Od 1 września umowa na piśmie, przed podjęciem pracy

Obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy wprowadził do kodeksu pracy Sejm, przyjmując rządowy projekt nowelizacji. Zmiana ma wejść w życie 1 września 2016 r. Do tej pory, zgodnie z kodeksem pracy, umowę...

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Pracownica była na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim, następnie na urlopach związanych rodzicielstwem, a bezpośrednio po nich na urlopie wychowawczym, podczas którego rozwiązała stosunek pracy. Pracownica nie wykorzystała kilku dni urlopu za 2012 r. i za następne...

Kiedy przysługuje 500 zł na pierwsze dziecko?

Wprowadzone od 1 kwietnia br. świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko po spełnieniu określonego przez ustawodawcę kryterium dochodowego. Dlatego też ubiegając się o to świadczenie należy m.in. udokumentować dochody rodziny w rozumieniu...